Despre noi

Concept

Noi existăm pentru că:

 • Ultimele decenii au adus ample modificări în patologia infecțioasă, microorganismele oportuniste – fungii în special, fiind implicate din ce în ce mai frecvent în infecții cu gravitate crescândă;
 • În România se semnalează o discrepanță flagrantă între trendul ascendent al micozelor de orice fel și capacitatea de gestionare integrată a acestora. Multe laboratoare sunt încă incapabile să diagnostice o infecție fungică până la stadiul de inițiere a unei terapii etiotrope de primă intenție;
 • Formarea specialiștilor micologi este sporadică și insuficient organizată, iar etiologia fungică a unor entități morbide rar este suspectată per primam; Sursele bibliografice românești sunt sărace în studii de micologie clinică atât de necesare pentru înțelegerea tendinței de augmentare a incidenței infecțiilor fungice, în contextul clinic general;
 • Nu se cunoaște cu exactitate spectrul etiologic al micozelor care survin la pacienții din zona noastră geografică și nu există date privind profilul de rezistență la antifungice al tulpinilor circulante implicate;
 • Și nu în ultimul rând, pentru că, deși în medicină ne-am obișnuit să reflectăm totul prin rapoarte, procente, statistici, nu trebuie să ignorăm esențialul – faptul că în spatele acestor cifre se află suferința umană a cărei ameliorare justifică orice efort.

Obiective

 • Popularizarea micologiei medicale și a micotoxicologiei în domeniul medical și farmaceutic;
 • Instruirea continuă a specialiștilor din domeniul medical în vederea îmbunătățirii performanțelor de diagnostic și terapie a afecțiunilor fungo-dependente;
 • Promovarea unei abordări interdisciplinare în managementul pacientului cu risc pentru afecțiunile fungice;
 • Înființarea primului centru național de referință pentru micologie și antifungice;
 • Stabilirea unor standarde naționale pentru diagnosticul și terapia infecțiilor fungice;
 • Afilierea la organisme internaționale de profil în vederea alinierii la tendințele mondiale;
 • Înființarea grupurilor de studiu, destinate evaluării unor aspecte clinice, paraclinice și terapeutice pe plan național;
 • Conștientizarea opiniei publice în legătură cu riscul reprezentat de fungi și metaboliții lor toxici.

Statut

STATUT SRMM

Realizari

 • Fondată în 2006 de Mihai Mareș, după absolvirea cursului de  Micologie Medicală la Institutul Pasteur din Paris
 • Patru conferințe naționale: 1CNMM (Cluj-Napoca, 2008), 2CNMM (Iași, 2010), 3CNMM (Sibiu, 2013), 4CNMM (București, 2016)
 • Două cursuri educaționale postuniversitare europene în colaborare cu ESCMID (Cluj-Napoca 2011 and Sibiu 2013)
 • Opt cursuri EMC în țară: Cluj-Napoca (2008), Iași (2010, 2016), Târgu Mureș (2011, 2012, 2013, 2014), București (2014)

 • Cooperare cu Global Action Fund for Fungal Infections (GAFFI)
 • Contribuții la Fungiscope Registry și Zygomyco.net
 • Aderare la Leading International Fungal Education (LIFE)
 • Implicare în activitățile EUCAST Antifungal Susceptibility Testing Subcommittee
 • Cinci grupuri de lucru la nivel național (antifungice, infecții fungice rare, micotoxine, fungemii, Aspergillus și rezistența la azoli)
 • Estimarea incidenței infecțiilor fungice serioase în Romania
 • Primul studiu multicentric privind infecțiile levurice în Romania
 • Înființarea Colecției Române de Culturi Tip (RTCC)
 • Publicarea seriei “Sinteze de Micologie Medicală”